Veelgestelde vragen

Wie spelen een hoofdrol in dit verhaal?

 • Vanzelfsprekend de bewoners van Oss die de dupe worden
 • College van B&W
  • Burgemeester Wobine Buijs (VVD / @wjlbuijs / w.buijs@oss.nl)
  • Wethouder Gé Wagemakers (VVD / @ggwpwagemakers / g.wagemakers@oss.nl)
  • Wethouder Frank den Brok (VDG / @vdgbrok / f.den.brok@oss.nl)
  • Wethouder René Peters (CDA / @renepetersoss / re.peters@oss.nl)
  • Wethouder Kees van Geffen (VDG / k.van.geffen@oss.nl)
  • Wethouder Johan van der Schoot (CDA / j.van.der.schoot@oss.nl)
 • Provincie Noord-Brabant
  • Gedeputeerde Anne-Marie Spierings (D66 / @amspierings / mspierings@brabant.nl)
  • Woordvoerder Gedeputeerde Staten Floris Ran (fran@brabant.nl / 06-55686595)
 • Frans Meulenmeesters van Minerale Afzet Coöperatie Elsendorp (MACE)

 


Waar komt die mest vandaan?

Van MACE is een overzicht bekend van de aantallen “gecontracteerde” tonnen mest per gemeente/plaats. Hierbij moet worden opgemerkt dan MACE dit niet per diersoort kan of wil aangeven. Wel zegt men dat het grootste deel varkensmest zal zijn en een klein deel nertsen- en koeienmest. De dikgedrukte getallen geven de aantallen volle 38-tons (!) vrachtwagentransporten aan. Bron.

Gemeente Gemert – 182.000 ton – 42,7% – 4.790
Gemeente Boekel – 61.000 ton – 12% – 1.606
Gemeente St. Anthonis – 67.000 ton – 15,7% – 3.869
Gemeente Veghel – 45.000 ton – 10,6% – 1.185
Gemeente Landerd – 37.000 ton – 8,7% – 974
Gemeente Deurne – 10.000 ton – 2,3% – 264
Vredenpeel – 11.000 ton – 2,6% – 290
Gemeente Laarbeek  – 9.000 ton – 2,1% – 237
Gemeente Helmond – 2.500 ton – 0,6% – 66
Heeswijk-Dinther – 2.000 ton – 0,5% – 53

Totaal 416.000 ton.

 


Zijn er risico’s voor mijn gezondheid?

Ja! Lees ze hier.

 


Wat kan ik doen? 

Laat uw stem horen!

 • Elke maandagavond vindt er een publieke vergadering plaats in de Rusheuvel in Oss. Er geldt een vrije inloop, aanmelden is niet nodig. Tijdens deze vergadering informeert de Stichting “Geen Mestverwering in Oss” over de lopende zaken en de acties die we uitvoeren.
 • Download de flyer “Stop de komst van de mestverwerkingsfabriek” en verspreid hem onder zoveel mogelijk mensen.
 • Laat op Facebook weten dat je protesteert tegen de komst van de mestverwerkingsfabriek.
 • Teken de petitie “Geen Mestverwerking in Oss“.

 


Wie zitten er achter de stichting?

Bezorgde bewoners uit Oss hebben zich georganiseerd en de stichting ‘Geen Mestverwerking in Oss’ in het leven geroepen. Met deze stichting willen wij alle betrokkenen informeren en een vuist maken richting provincie Noord-Brabant en het college van de gemeente Oss. De Facebook-pagina en deze website vallen onder het beheer van de stichting.

 


Hoe kan ik met jullie in contact komen?

Hier kun je met ons in contact komen.