Wat is er aan de hand?

Wist u dat…

  • de gemeente Oss en de Provincie Noord-Brabant vergevorderde plannen hebben om een van ´s werelds grootste mestverwerkingsfabrieken in Oss te vestigen?
  • hierbij al een akkoord is bereikt met boerencoöperatie MACE en OOC Terminals?
  • de impact van uitstoot van ammoniak, fijnstof, giftige stoffen en een verhoogde kans op verspreiding van infectieziekten niet onderschat moet worden?
  • de Provinciale Raad Gezondheid van mening is dat een mestverwerkingsfabriek van deze omvang zóveel gezondheidsrisico´s met zich mee brengt dat hiervoor in dichtbevolkt gebied absoluut niet gekozen moet worden?
  • bewoners de plannen uit de krant hebben moeten vernemen?
  • MACE al uit meerdere gemeenten is geweerd, vanwege gezondheidsrisico´s die een mestverwerkingsfabriek van deze omvang met zich meebrengt?
  • de stankoverlast dus niet het enige probleem zal zijn?
  • deze risico´s onderschreven worden in diverse officiële rapporten?
  • met de komst van deze fabriek Oss het afvoerputje van de Provincie gaat worden? En er dagelijks tientallen vrachtwagens met mest door Oss zullen rijden?
  • de gemeente de economische belangen dus verkiest boven de gezondheid van haar inwoners?