Auteur: geenmestverwerkinginoss

Dringend hulp gevraagd!

De belangenstichting “Geen Mestverwerking in Oss” kan in haar strijd tegen de komst van één van ’s werelds grootste mestverwerkingsfabrieken op industrieterrein De Elzenburg in Oss, dringend hulp gebruiken.

Deze oproep is voor bewoners uit Oss, Berhem, Haren, Megen en Macharen.

We zoeken mensen die een ondersteunende rol kunnen invullen voor de juridische en communicatiecommissies.

Ben je tegen en wil je een actieve bijdrage leveren aan de strijd tegen een mestfabriek in onze achtertuin, meld je dan aan via een privé bericht op Facebook of via onze mailadressen op stichting@gmail.com / geenmestverwerkinginoss@gmail.com.

 

Rechtsbijstand

Rechtsbijstand

Om de komst van één van ’s werelds grootste mestverwerkingsfabrieken in Oss tegen te houden zijn verschillende bewoners begonnen met het inschakelen van hun rechtsbijstandsverzekering. Omdat wij allemaal het gezamenlijk belang hebben dat deze fabriek er niet komt, roepen wij iedereen op hetzelfde te doen.

De dossiers van mensen die een verzekering hebben bij Centraal Beheer Achmea, Interpolis, CNV, FBTO of Avero worden vanuit één kantoor behartigd.

Als je besluit om je rechtsbijstandsverzekering in te schakelen via één van bovenstaande verzekeraars, refereer dan naar dossiernummer R212663896. Nieuwe dossiers kunnen zodoende “gekoppeld” worden (met behoud van privacy!) waardoor de juridische ondersteuning beter is georganiseerd en extra kracht wordt bijgezet. Ook wanneer je je verzekering niet bij bovengenoemde verzekeraars hebt afgesloten is dit aan te raden.

Update (7 juni ’16 – 10.10u): de zaak bij ARAG is aangemeld onder dossiernummer 2016028420.

Update (6 juni ’16 – 16.15u): ook bij verzekeraar ARAG is een aanmelding gedaan. Zodra hiervan een dossiernummer bekend is, wordt dit via deze site bekendgemaakt.

2000 flyers uitgedeeld

2000 flyers uitgedeeld

In de wijken Horzak, Schadewijk, Oijense Zij, Vogelwijk en het Reut (Berghem) zijn zaterdag en zondag 2000 flyers overhandigd aan bewoners.

De actiegroep wil op deze manier de ernst en de risico’s van de situatie onder de aandacht brengen bij de burgers van Oss.

Bewoners reageerden soms geschokt:

“Hoe kan het dat ik hier nu pas van hoor?! Waarom heeft de gemeente Oss mij hierover niet vooraf ingelicht?”

U kunt de flyer hier downloaden.

Stop de komst van de mestverwerkingsfabriek!

Stop de komst van de mestverwerkingsfabriek!

Kom daarom massaal op 9 juni a.s. om 19:30 uur naar de raadsvergadering in het gemeentehuis in Oss.

Samen staan we sterk!

Wist u dat …

 • de gemeente Oss en de Provincie Noord-Brabant vergevorderde plannen hebben om een van ´s werelds grootste mestverwerkingsfabrieken in Oss te vestigen?
 • hierbij al een akkoord is bereikt met boerencoöperatie MACE en OOC Terminals?
 • de impact van uitstoot van ammoniak, fijnstof, giftige stoffen en een verhoogde kans op verspreiding van infectieziekten niet onderschat moet worden?
 • de Provinciale Raad Gezondheid van mening is dat een mestverwerkingsfabriek van deze omvang zóveel gezondheidsrisico´s met zich mee brengt dat hiervoor in dichtbevolkt gebied absoluut niet gekozen moet worden?
 • bewoners de plannen uit de krant hebben moeten vernemen?
 • MACE al uit meerdere gemeenten is geweerd, vanwege gezondheidsrisico´s die een mestverwerkingsfabriek van deze omvang met zich meebrengt?
 • de stankoverlast dus niet het enige probleem zal zijn?
 • deze risico´s onderschreven worden in diverse officiële rapporten?
 • met de komst van deze fabriek Oss het afvoerputje van de Provincie gaat worden? En er dagelijks tientallen vrachtwagens met mest door Oss zullen rijden?
 • de gemeente de economische belangen dus verkiest boven de gezondheid van haar inwoners?
 • het belangrijk is dat u NU uw stem laat horen! Dit kunnen we als bewoners van Oss niet laten gebeuren!